en English

Sở cứu hỏa

Lửa Sở


Nước sinh học BioSolve® đã được các sở cứu hỏa mua từ đầu 1980, ban đầu như là một sự thay thế cho bọt phun. Hàng trăm sở cứu hỏa và đội hazmat mua thùng BioSolve® Pinkwater một cách thường xuyên. Khách hàng bao gồm Sở cứu hỏa New York, Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore, ...

Những khách hàng này thường thực hiện đào tạo trong việc sử dụng Nước sinh học BioSolve® để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, làm sạch tràn bên đường và khử nhiễm thiết bị. Tại nhiều sở cứu hỏa, các phương tiện dịch vụ mang theo bình chữa cháy áp lực 2.5 có chứa dung dịch 12% Pinkwater. Khách hàng trong các phân khúc thị trường tràn lan khác bao gồm:

  • sân bay thành phố

  • tiện ích phát điện

  • nhà máy sản xuất ô tô

  • Căn cứ quân sự Mỹ

Bản thử nghiệm ứng phó khẩn cấp BioSolve® Pinkwater

BioSolve® dập tắt đám cháy nhiên liệu diesel

ỨNG DỤNG LELDNH VỰCNước hồngTrong sángKích hoạtThủy điện
Surfactant tăng cường khắc phục Aquifer
Phân hủy sinh học hiếu khí của đất bị ảnh hưởng
Khắc phục sự cố tràn
Đất canh tác & Biopiles
Bảo trì công nghiệp
UST & AST Dọn dẹp / khử khí
Subfloor / Interstitular Decomnt nhiễm
Kiểm soát hơi / mùi
Trang web MGP & Sửa chữa Brownfield
Ổn định / hóa rắn
Khai quật trong đất bị ảnh hưởng
Phản ứng tràn hydrocarbon
Làm sạch tràn
Thiết bị khử nhiễm

Để tìm hiểu thêm hoặc đặt hàng